Z czterema odpływami

Rozdzielnica typu RKS5-4/1U/P - patent nr P.405145

Rozdzielnica typu RKS5-4/1U/P ( opcja P sterowanie zdalne ) jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS5-4/1U/P ( opcja P sterowanie zdalne ) przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania maszyn górniczych. Odpływy II, III załącza/wyłącza się z elewacji rozdzielnicy, a odpływy I, IV załącza/wyłącza się lokalnie z elewacji rozdzielnicy albo zdalnie z maszyny SMG ( samoczynnej maszyny górniczej ).

zobacz też...