Z czterema odpływami

Rozdzielnica typu RKS4-4/1U

Rozdzielnica typu RKS4-4/1U jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS4-4/1U przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Odbiorniki podłącza się do rozdzielnicy za pomocą zbudowanego na stałe gniazda lub listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy.
 

zobacz też...