Szafa sterownicza typu SA-W3 dla systemu INCOM RS

Szafa sterownicza typu SA-W3 jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, i na powierzchni.
Szafa sterownicza typu SA-W3 przeznaczona jest do sterowania urządzeń, zwłaszcza przenośników taśmowych w systemie sterowania Incom RS.
Przewody sterownicze podłącza się do szafy sterowniczej za pomocą listwy łączeniowej poprzez wpust kablowy lub poprzez złącze (gniazdo- wtyczka).
Szafa sterownicza typu SA-W3 jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, i na powierzchni.
Szafa sterownicza typu SA-W3 przeznaczona jest do sterowania urządzeń, zwłaszcza przenośników taśmowych w systemie sterowania Incom RS.Przewody sterownicze podłącza się do szafy sterowniczej za pomocą listwy łączeniowej poprzez wpust kablowy lub poprzez złącze (gniazdo- wtyczka).