Urządzenia dedykowane dla systemów sterowania INCOM RS, INCOM, INRELAY

Rozdzielnica typu RKS3-2RP/42H

Rozdzielnica typu RKS3-2RP/42H jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS3-2RP/42H przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników (zwłaszcza napinacza i zwalniaków przenośnika taśmowego) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.

zobacz też...