Zestawy Zasilające ZZ

Zestawy zasilające ZZ-3/S3, ZZ-3/S2

Zestawy zasilające typu ZZ-3/S3, ZZ-3/S2, ZZ-3/S3/P, ZZ-3/S2/P , są urządzeniami przeznaczonymi do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zestawy zasilające przeznaczone są do łączenia i załączania odbiorników w kopalnianej sieci 3 fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora lub uziemionym przez rezystor na napięcie znamionowe 3,3kV; 6kV; 10kV; 12kV. Zestawy wyposażone są w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń, obniżenia rezystancji izolacji oraz przeciwprzepięciowe. 

zobacz też...