Urządzenia dedykowane dla systemów sterowania INCOM RS, INCOM, INRELAY

Rozdzielnica typu PRN-05/1 - system INRELAY

Rozdzielnica typu PRN-05/1 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu PRN-05/1 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników (zwłaszcza napędów przenośników taśmowych w systemie sterowania przekaźnikowym INRELAY) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. 
 

zobacz też...