Zasilacze do systemów automatyki

Zasilacz ZK-2

Zasilacz ZK-2 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, niezagrożonych wybuchem lub na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.
Zasilacz ZK-2 przeznaczony jest do przyłączania i załączania odbiorników na napięcie znamionowe 230V, 48VDC, 24VDC, 12VDC (a w szczególności komputerów przemysłowych) i transmisji danych przez modem (opcja).

Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i przeciążeń .

zobacz też...