Zasilacze do systemów automatyki

Zasilacz ZA-1

Zasilacz ZA-1 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, niezagrożonych wybuchem lub na powierzchni. Zasilacz ZA-1 przeznaczony jest do przyłączania i załączania odbiorników na napięcie znamionowe 12VDC. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i przeciążeń. 
 

zobacz też...