Zasilacze do systemów automatyki

Zasilacz ZA-230UPS

Zasilacz ZA-230UPS jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, niezagrożonych wybuchem lub na powierzchni. Zasilacz ZA-230UPS przeznaczony jest do zasilania odbiorników na napięcie 230V wymagających podtrzymania napięcia. Zasilacz umożliwia podtrzymanie napięcia po jego zaniku w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń i obniżenia rezystancji izolacji. 
 

zobacz też...