Zasilacze elektronarzędzi

Zasilacz Z-6

Zasilacz Z-6 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, niezagrożonych wybuchem metanu, w wyrobiskiem ze stopniem ,,a’’ niebezpieczeństwa wybuchu metanu lub/i kategorii ,,A’’ zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.
Zasilacz Z-6 przeznaczony jest do przyłączania i załączania odbiorników o II klasie ochronności (np. elektronarzędzia) na napięcie znamionowe 230V.

Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i przeciążeń .

zobacz też...

więcej
więcej
więcej
więcej