Zasilacze elektronarzędzi

Zasilacz Z-3

Zasilacz Z-3 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach za-kładów górniczych, niezagrożonych wybuchem lub na powierzchni. Zasilacz Z-3 przeznaczony jest do przyłączania i załączania dwóch odbiorników o II klasie ochronności (zwłaszcza elektronarzędzi) na napięcie znamionowe 230V. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i przeciążeń i zapewnia możliwość kontroli ciągłości uziemienia (obwodu ochronnego) realizowane w rozdzielnicy zasilającej. 
 

zobacz też...

więcej
więcej
więcej
więcej