Szafki teletechniczne SS-T

Szafka teletechniczna SS-T120

Szafka rozgałęźna typu SS-T120 jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Szafka rozgałęźna typu SS-T120 przeznaczona jest do łączenia przewodów i kabli teletechnicznych, sygnalizacyjnych lub telekomunikacyjnych. Przewody i kable teletechniczne, sygnalizacyjne lub telekomunikacyjne podłącza się do szafki rozgałęźnej typu SS-T120 za pomocą listew łączeniowych poprzez wpusty kablowe.

zobacz też...