Szafki teletechniczne SS-T

Szafka teletechniczna
SS-T60/KVA, SS-T60/ZT (wykonanie w obudowie z tworzywa sztucznego)

Szafka teletechniczna typu SS-T60/KVA, SS-T60/ZT jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem.
Szafka teletechniczna typu SS-T60/KVA, SS-T60/ZT przeznaczona jest do łączenia przewodów i kabli teletechnicznych, sygnalizacyjnych lub telekomunikacyjnych.
Przewody i kable teletechniczne, sygnalizacyjne lub telekomunikacyjne podłącza się do szafki teletechnicznej za pomocą listew łączeniowych KVA lub ZT-20 poprzez wpusty kablowe.
Obudowa szafki teletechnicznej wykonana jest poliwęglanu, dodatkowo wzmocnionego włóknem szklanym.

zobacz też...