Łączniki sekcyjne trakcji

Pulpit sterowniczy P1, szafka SSP

Pulpit sterowniczy P1, szafka SSP jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, niezagrożonych wybuchem lub na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Pulpit sterowniczy P1 przeznaczony jest do sterowania łącznikiem sekcyjnym trakcji typu AŁT-06/U i pracuje w ciągu technologicznym załadowczym rudy ze zbiornika na wagony trakcji elektrycznej. Szafka SSP służy do sygnalizacji poziomu urobku w zbiorniku załadowczym i współpracuje z pulpitem P1. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń i obniżenia rezystancji izolacji (tylko pulpit P1). 
 

zobacz też...