Łączniki sekcyjne trakcji

Łącznik sekcyjny trakcji AŁT-06/U

Rozdzielnica (łącznik sekcyjny trakcji) typu AŁT-06/U jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Rozdzielnica typu AŁT-06/U przeznaczona jest do łączenia i załączania trakcji kopalnianej na napięcie znamionowe 600V DC. Trakcję podłącza się do rozdzielnicy za pomocą listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy. 

zobacz też...