Baterie kondensatorów
KBK-6, KBK-12

Bateria kondensatorów typu KBK-6/1

Bateria kondensatorów typu KBK-6/1 przeznaczona jest do kompensacji mocy biernej grupy odbiorników w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora lub uziemionym przez rezystor na napięcie znamionowe 6,10,12 kV.

Bateria kondensatorów typu KBK-6/1 jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Bateria kondensatorów typu KBK-6/1 przeznaczona jest do kompensacji mocy biernej grupy odbiorników w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora lub uziemionym przez rezystor na napięcie znamionowe 6,10,12 kV. Bateria kondensatorów typu KBK-6/1 wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz nadmiernego wzrostu napięcia. 

zobacz też...