Zestawy Zasilające ZZ

Zestaw zasilający ZZ-2/2

Zestaw zasilający typu ZZ-2/2 jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem. Zestaw zasilający typu ZZ-2/2 przeznaczony jest do łączenia i załączania odbiorników (przy czym odpływy stycznikowe przeznaczone są do łączenia i załączania silników napędowych) w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe 12 kV.

zobacz też...