Zabezpieczenia centralno-blokujące CUKI

Zabezpieczenie centralno - blokujące CUKI - 10 - W

Zabezpieczenie upływowe centralno-blokujące typu CUKI -10 przeznaczone jest do kontroli wartości rezystancji doziemnej sieci (w tym z przemiennikami częstotliwości) na napięcie znamionowe trójfazowe 1000V/50Hz z izolowanym punktem neutralnym transformatora(system IT), do stosowania w urządzeniach przeznaczonych do pracy na powierzchni lub w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

 

zobacz też...