Zabezpieczenia centralno-blokujące CUKI

Zabezpieczenie centralno - blokujące CUKI - 05

Zabezpieczenie upływowe centralno-blokujące typu CUKI -05 przeznaczone jest do kontroli wartości rezystancji doziemnej sieci na napięcie znamionowe trójfazowe 500V/50Hz z izolowanym punktem neutralnym transformatora (system IT), przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Zabezpieczenie przy współpracy z łącznikiem głównym, uniemożliwia podanie napięcia na kontrolowany odcinek sieci przy spadku jego wartości rezystancji izolacji poniżej nastawionej.

 

zobacz też...