Wyposażenie elektryczne dla urządzeń do rozbijania brył

Wyposażenie elektryczne dla urządzenia do rozbijania brył typu URB/KLIM-L2

Wyposażenie elektryczne urządzenia do rozbijania brył typu URB/KLIM-L2 zostało zaprojektowane w oparciu o podzespoły i urządzenia certyfikowane lub posiadające deklaracje zgodności oraz jest przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem lub na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem i do pracy w sieci z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe 500 V AC.

Silniki agregatu hydraulicznego: napędu głównego o mocy 30kW i chłodnicy (opcja) o mocy (3 lub 4)kW są zasilane bezpośrednio napięciem 500V z rozdzielnicy typu RKS5-2K/URBL1. W opcji (urządzenia dodatkowe) przewidziano rozdzielnice: zasilającą typu BPP-05, typu RKS5-5/Z do zasilania podawacza i wentylatora oraz rozdzielnicę typu KTO-05/1(2,3) do zasilania oświetlenia.

zobacz też...