Systemy sterowania przenośnikami taśmowymi INCOM RS, INCOM i INRELAY

System INCOM

Typowym zastosowaniem systemu INCOM jest sterowanie przenośnikami taśmowymi. Zestawy systemu sterowania INCOM przeznaczone są do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem oraz o stopniu „a” wybuchu metanu lub/i kategorii „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni. 
 

zobacz też...