Systemy sterowania przenośnikami taśmowymi INCOM RS, INCOM i INRELAY

System INRELAY

Zestawy systemu sterowania Inrelay przeznaczone są do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem metanu, w wyrobiskach ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu lub/i kategorii „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni. 
 

zobacz też...