Rozdzielnice RB-200

Rozdzielnica RB-200

Rozdzielnica typu RB-200 jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do stosowania na powierzchni w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem.
Rozdzielnica typu RB-200 przeznaczona jest do zasilania odbiorników w układzie sieci 3-fazowej z uziemionym punktem gwiazdowym transformatora (system TN). Rozdzielnica typu RB-200 przystosowana jest do pracy przy napięciu znamionowym sieci 400/230V. Odbiornik (pompę) podłącza się do rozdzielnicy za pomocą listwy łączeniowej.
Rozdzielnica typu RB-200 wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń, niedociążenia (suchobieg).

zobacz też...