Wykonania specjalne

Rozdzielnica typu RKS5-8/WL

Rozdzielnica typu RKS5-8/WL jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS5-8/WL przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników (pracujących w układzie klimatyzacji) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Odbiorniki podłącza się do rozdzielnicy za pomocą złącza gniazdo-wtyczka lub za pomocą listwy zaciskowej przez wpust przewodowy. Rozdzielnica typu RKS5-8/WL wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji doziemnej. 
 

zobacz też...