Wykonania specjalne

Rozdzielnica typu RKS4-L

Rozdzielnica typu RKS4-L jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS4-L przeznaczona jest do kontrolnego pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej (prąd, napięcie, zawartość wyższych harmonicznych, współczynnik mocy, moc czynna, bierna i pozorna) w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Przewody podłącza się do rozdzielnicy typu RKS4-L za pomocą zacisków kablowych poprzez wpusty kablowe. 
 

zobacz też...