Osprzęt łączeniowy

Puszka połączeniowa rozgałęźna

Puszka połączeniowa rozgałęźna, hermetyczna. 
 

zobacz też...