Przekaźniki kontroli ciągłości uziemienia UKU

Przekaźnik kontroli uziemienia UKU/S

Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia o nastawialnej rezystancji zadziałania, typu UKU/S, jest przeznaczony do kontroli wartości rezystancji uziemienia odbiornika. Przekaźnik jest przeznaczony do stosowania w sieciach 3-fazowych o napięciu znamionowym 400V, 500V,1000V z izolowanym punktem neutralnym transformatora oraz w urządzeniach przeznaczonych do pracy na powierzchni lub w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W obwód pomiarowy można włączać styki blokad lub innych elementów obwodów sterowniczych, realizując w ten sposób beznapięciowe, zdalne sterowanie urządzeniami zewnętrznymi..

zobacz też...