Przekaźniki kontroli ciągłości uziemienia UKU

Przekaźnik kontroli ciągłości uziemienia UKU-4/RS

Układ kontroli ciągłości uziemienia typu UKU-4/RS jest przekaźnikiem służącym do kontroli ciągłości linii uziemiającej czterech niezależnych obwodów. Układ przeznaczony jest do stosowania w sieciach 3-fazowych o napięciu znamionowym do 1000V AC z izolowanym punktem neutralnym transformatora oraz w urządzeniach przeznaczonych do pracy na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem lub w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

zobacz też...