Przekaźniki kontroli rezystancji izolacji doziemnej UKI

Przekaźnik kontroli izolacji UKI - 42DC

Układ kontroli izolacji UKI-42DC jest przekaźnikiem służącym do kontroli wartości rezystancji doziemnej w izolowanych sieciach prądu stałego o napięciu znamionowym w zakresie od 24VDC do 42VDC,  do stosowania w urządzeniach przeznaczonych do pracy na powierzchni lub w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

 

zobacz też...