Przekaźniki kontroli rezystancji izolacji doziemnej UKI

Przekaźnik kontroli izolacji UKI-24DC/RS

Układ kontroli izolacji UKI-24DC/RS jest przekaźnikiem służącym do kontroli wartości rezystancji doziemnej w izolowanych sieciach prądu stałego o napięciu znamionowym 24VDC, do stosowania w urządzeniach przeznaczonych do pracy na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem lub w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

zobacz też...