Nowości

Rozdzielnica typu SFT-1

Rozdzielnica typu SFT-1(z filtrem pasywnym wyższych harmonicznych) jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Rozdzielnica typu SFT-1( z filtrem pasywnym wyższych harmonicznych) przeznaczona jest do ograniczenia i łagodzenia harmonicznych prądu w szerokim zakresie obciążenia odbiornika (lub grup odbiorników), zasilanego poprzez rozdzielnicę z sześciopulsowym przemiennikiem częstotliwości (np. typu SF-1, SF-2, SF-3) w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Rozdzielnicę z przemiennikiem częstotliwości (np. typu SF-1, SF-2, SF-3) podłącza się do rozdzielnicy typu SFT-1 za pomocą listwy łączeniowej poprzez wpust kablowy. Rozdzielnica typu SFT-1 wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, nadmiernego wzrostu temperatury filtra, obniżenia rezystancji doziemnej.

zobacz też...