System sterowania tam wentylacyjnych

 

Symbol  i Opis elementu sterującego

 

Rozdzielnica BTW-05/. -przeznaczona jest do łączenia i załączania napędów tam wentylacyjnych z napędem elektrycznym.
RO - Fotorezystor otwierający tamę wentylacyjną.
RZ - Fotorezystor zamykający tamę wentylacyjną.
FN - Fotowyłacznik / nadajnik podczerwieni.

FO - Fotowyłacznik / odbiornik podczerwieni.

BL - Sygnalizator optyczno - akustyczny.
SA - Przycisk blokujący sterowanie tamą wentylacyjną.
WKZ - Wyłącznik krańcowy potwierdzenie zamknięcia tamy wentylacyjnej.

WKO - Wyłącznik krańcowy potwierdzenie otwarcia tamy wentylacyjnej.

OP - Oprawa oświetleniowa.