Z dwoma odpływami

Rozdzielnica typu RKS5-2/8

Rozdzielnica typu RKS5-2/8 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem. Rozdzielnica typu RKS5-2/8 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V, a w szczególności wentylatorów. Odbiorniki podłącza się do rozdzielnicy za pomocą listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy. Rozdzielnica RKS5-2/8 wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń, oraz obniżenia rezystancji doziemnej. 

zobacz też...