Przykładowe zastosowanie rozdzielnic oświetleniowych KTO i KTON