Przekaźniki zintegrowane do kontroli rezystancji izolacji doziemnej i ciągłości uziemienia UKI-1U, 2U

Przekaźnik UKI-1U

Przekaźnik służy do kontroli rezystancji izolacji doziemnej odcinka wyłączonego spod napięcia (człon UKI) oraz ciągłości linii uziemiającej (człon UKU). Przekaźnik jest przystosowany do pracy w sieciach 3-fazowych o napięciu znamionowym do 1000V AC z izolowanym punktem neutralnym transformatora oraz w urządzeniach przeznaczonych do pracy na powierzchni lub w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Przekaźnik współpracuje z układem sztucznego zera.

zobacz też...