Przekaźniki kontroli obecności napięcia i kolejności faz UKF

Przekaźnik UKF-N na napięcie znamionowe 1000V

Przekaźnik kontroli faz typu UKF-N, jest przeznaczony do kontroli obecności napięcia faz i wykrywania całkowitego zaniku jednej lub większej ilości faz w układach zasilania trójfazowego o napięciu znamionowym 3x1000V, 50Hz.

zobacz też...